Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ako Riadiaci orgán, v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR, ako Národným orgánom, programu cezhraničnej spolupráce Interreg VI-A Slovensko - Česko zverejňuje rozhodnutie Monitorovacieho výboru z 2. písomného postupu, ktorý sa uskutočnil v dňoch od 6.2.2023 do 13.2.2023.

 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ako Riadiaci orgán, v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR, ako Národným orgánom, programu cezhraničnej spolupráce Interreg VI-A Slovensko - Česko zverejňuje rozhodnutie Monitorovacieho výboru z 1. písomného postupu, ktorý sa uskutočnil v dňoch od 5.1.2023 – 13.1.2023.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ako Riadiaci orgán, v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR, ako Národným orgánom, programu cezhraničnej spolupráce Interreg VI-A Slovensko - Česko zverejňuje zápis z 1. zasadnutia Monitorovacieho výboru Programu, ktoré sa konalo dňa 30. 11. 2022 v Ostrave v Českej republike.