Stiahnuť všetky
Názov Dátum zmeny Stiahnuť
Zápisnica z 1. Zasadnutia MV Ostrava 20.12.2022 Stiahnuť
Otvoriť
Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko- Česko 2021-2027 13.10.2022 Stiahnuť
Otvoriť
Interreg SKCZ_EN 23.06.2022 Stiahnuť
Otvoriť
Správa o hodnotení_Kapitola 5 10.06.2022 Stiahnuť
Otvoriť
Stanovisko MŽP SR k SEA Interreg SK-CZ 11.04.2022 Stiahnuť
Otvoriť
Rozsah hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovenská republika - Česká republika 2021 - 2027“ 17.01.2022 Stiahnuť
Otvoriť
Správa o hodnotení strategického dokumentu_Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Česko 2021-2027 17.01.2022 Stiahnuť
Otvoriť
Návrh_programového_dokumentu_Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Česko 2021-2027 17.01.2022 Stiahnuť
Otvoriť
Príloha 1. Správy o hodnotení strategického dokumentu_Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Česko 2021-2027 17.01.2022 Stiahnuť
Otvoriť
Príloha 2. Správy o hodnotení strategického dokumentu_Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Česko 2021-2027 17.01.2022 Stiahnuť
Otvoriť
Príloha č.1 Prezenčná listina_Verejné prerokovanie Správy o hodnotení vplyvu na životné prostredie a návrhu Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko-Česko 2021-2027 17.01.2022 Stiahnuť
Otvoriť
Zápisnica z verejného prerokovania Správy o hodnotení vplyvu strategického dokumentu na životné prostredie a návrhu Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko-Česko 2021-2027 17.01.2022 Stiahnuť
Otvoriť
Prezentácia k Správe o hodnotení strategického dokumentu ,,Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Česko - 2021 - 2027“ o posudzovaní vplyvu na životné prostredie 12.01.2022 Stiahnuť