Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ako Riadiaci orgán, v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR, ako Národným orgánom, programu cezhraničnej spolupráce Interreg VI-A Slovensko - Česko informuje o zverejnení indikatívneho harmonogramu vyhlasovania výziev na predkladanie žiadostí o NFP na rok 2023.

V stredu, 30. novembra 2022, sa po prvý krát stretli členovia Monitorovacieho výboru pre Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Česko na programové obdobie 2021-2027. Monitorovací výbor oficiálne prevzal právomoci Spoločného monitorovacieho výboru z programového obdobia 2014-2020 a tak sa nám otvorila cesta do nového programového obdobia.

Cezhraničná spolupráca Slovenska a Česka už má svoj nový finančný rámec. Európska komisia schválila program Interreg Slovensko - Česko na nové programové obdobie 2021 – 2027. Z rozpočtu programu vo výške 107 miliónov eur sa budú financovať projekty, ktoré zvýšia kvalitu života v slovensko-českom pohraničí. Úlohu riadiaceho orgánu v programe plní Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a prvé výzvy vyhlási začiatkom budúceho roka.