Návrh programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko-Česko 2021-2027 (ďalej len „Program“) bol dňa 31. marca 2022 predložený na schválenie Európskej komisii.

Dňa 10. novembra 2021 sa uskutočnilo XI. zasadnutie pracovnej skupiny pre prípravu nového programového obdobia 2021-2027. Stretnutie sa uskutočnilo online a okrem zástupcov riadiaceho orgánu, národného orgánu a spoločného technického sekretariátu programu sa ho zúčastnili zástupcovia prihraničných krajov SR a ČR.

Dňa 20. októbra 2021 sa uskutočnilo X. zasadnutie pracovnej skupiny pre prípravu nového programového obdobia 2021-2027. Stretnutie sa uskutočnilo online a okrem zástupcov riadiaceho orgánu, národného orgánu a spoločného technického sekretariátu programu sa ho zúčastnili zástupcovia prihraničných krajov SR a ČR.