6.12.2017_Vykonávacie rozhodnutie Európskej komisie C(2017) 8393

# Názov Dátum zmeny Stiahnuť
Interreg V-A SK-CZ verzia 2.0 25.07.2018 Stiahnuť Zobraziť

11.6.2015_Vykonávacie rozhodnutie Európskej komisie C(2015) 4080

# Názov Dátum zmeny Stiahnuť
Interreg V-A SK-CZ verzia 1.0 25.07.2018 Stiahnuť Zobraziť