Dňa 16. marca sa konalo mimoriadne zasadnutie Spoločného monitorovacieho výboru programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako Riadiaci orgán programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika zverejňuje zápis z 2. zasadnutia Spoločného monitorovacieho výboru programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, ktoré sa konalo dňa 19. 1. 2016 v Trenčíne.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako Riadiaci orgán programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika zverejňuje zápis z 1. zasadnutia Spoločného monitorovacieho výboru programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, ktoré sa konalo dňa 24. 9. 2015 v Demänovskej Doline v Slovenskej republike.