Vážení žiadatelia o NFP programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ, v dňoch 27. a 28. júna sa v Žiline uskutočnilo zasadnutie Spoločného monitorovacieho výboru. Rozhodovalo sa o podpore projektov zameraných na vybudovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne (INTERREG V-A SK-CZ/2018/05).

Vážení žiadatelia o NFP programu Interreg V-A SK-CZ, v dňoch 1. a 2. júna 2017 sa konalo 4. zasadnutie SMV, kde sa rozhodovalo o projektoch predložených v rámci výziev INTERREG V-A SK-CZ/2016/01, INTERREG V-A SK-CZ/2016/02, INTERREG V-A SK-CZ/2016/03, INTERREG V-A SK-CZ/2016/04, INTERREG V-A SK-CZ/TP/2017/01. V rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika bolo SMV odporúčaných na schválenie 76 projektov v celkovej výške takmer 39 miliónov Eur (ERDF). Projekty odporúčané na schválenie majú potenciál na rozvoj slovensko-českého prihraničia.

Dňa 16. marca sa konalo mimoriadne zasadnutie Spoločného monitorovacieho výboru programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako Riadiaci orgán programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika zverejňuje zápis z 2. zasadnutia Spoločného monitorovacieho výboru programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, ktoré sa konalo dňa 19. 1. 2016 v Trenčíne.