Vážení žiadatelia o NFP v rámci programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ, dňa 2. júna 2020 sa v Bratislave prostredníctvom online konferencie uskutočnilo zasadnutie Spoločného monitorovacieho výboru. Rozhodovalo sa o podpore projektov predložených v rámci 2 výziev:


INTERREG V-A SK-CZ/2019/10 zameranej na špecifický cieľ 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu a INTERREG V-A SK-CZ/2019/11 zameranej na špecifický cieľ 1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi.

Z 31 predložených žiadostí v rámci výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2019/10 bolo schválených 6 žiadostí za takmer 10,2 milióna eur (EFRR zdroj).

Z 24 predložených žiadostí v rámci výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2019/11 bolo schválených 7 žiadostí za takmer 2,7 milióna eur (EFRR zdroj).

Výsledky výberu projektov ako aj zoznam odborných hodnotiteľov nájdete tu: