Vážení žiadatelia o NFP v rámci programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ, dňa 14. a 15. marca a sa v Brne uskutočnilo zasadnutie Spoločného monitorovacieho výboru. Rozhodovalo sa o podpore projektov predložených v rámci výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2018/07 zameranej na špecifický cieľ 2.2. Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných území a v rámci výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2018/08 zameranej na špecifický cieľ 3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov.

Zo 17 predložených žiadostí v rámci výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2018/07 bolo schválených 8 žiadostí za takmer 3 milióny eur (EFRR zdroj) a z 27 predložených žiadostí v rámci výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2018/08 bolo schválených 8 žiadostí za takmer 1 milión eur (EFRR zdroj). 

Výsledky výberu projektov ako aj zoznam odborných hodnotiteľov nájdete tu: