Vážení žiadatelia o NFP programu Interreg V-A SK-CZ, v dňoch 1. a 2. júna 2017 sa konalo 4. zasadnutie SMV, kde sa rozhodovalo o projektoch predložených v rámci výziev INTERREG V-A SK-CZ/2016/01, INTERREG V-A SK-CZ/2016/02, INTERREG V-A SK-CZ/2016/03, INTERREG V-A SK-CZ/2016/04, INTERREG V-A SK-CZ/TP/2017/01. V rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika bolo SMV odporúčaných na schválenie 76 projektov v celkovej výške takmer 39 miliónov Eur (ERDF). Projekty odporúčané na schválenie majú potenciál na rozvoj slovensko-českého prihraničia.

Zoznamy žiadostí o nenávratný finančný príspevok odporúčaných na schválenie, odporúčaných na neschválenie a zoznam žiadostí o nenávratný finančný príspevok, pri ktorých bolo konanie o žiadosti zastavené môžete nájsť na doleuvedených linkoch:

INTERREG V-A SK-CZ_2016_01

INTERREG V-A SK-CZ_2016_02

INTERREG V-A SK-CZ_2016_03

INTERREG V-A SK-CZ_2016_04

INTERREG V-A SK-CZ_TP_2017_01

Zápis zo 4. zasadnutia SMV aj s prerokovanými podkladmi:

Zápis zo 4 zasadnutia SMV s podkladmi