Vážení žiadatelia o NFP programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ, dňa 3. októbra sa v Bratislave uskutočnilo zasadnutie Spoločného monitorovacieho výboru. Rozhodovalo sa o podpore projektov predložených v rámci výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2018/06 zameranej na špecifický cieľ 1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi.

 

Z 25 predložených projektových žiadostí bolo schválených 5 projektov za takmer 2 milióny eur. Výsledky výberu projektov ako aj zoznam odborných hodnotiteľov nájdete tu: