Vážení žiadatelia o NFP v rámci programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ, dňa 14. a 15. marca a sa v Brne uskutočnilo zasadnutie Spoločného monitorovacieho výboru. Rozhodovalo sa o podpore projektov predložených v rámci výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2018/07 zameranej na špecifický cieľ 2.2. Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných území a v rámci výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2018/08 zameranej na špecifický cieľ 3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov.

Vážení žiadatelia o NFP programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ, dňa 3. októbra sa v Bratislave uskutočnilo zasadnutie Spoločného monitorovacieho výboru. Rozhodovalo sa o podpore projektov predložených v rámci výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2018/06 zameranej na špecifický cieľ 1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi.

Vážení žiadatelia o NFP programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ, v dňoch 27. a 28. júna sa v Žiline uskutočnilo zasadnutie Spoločného monitorovacieho výboru. Rozhodovalo sa o podpore projektov zameraných na vybudovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne (INTERREG V-A SK-CZ/2018/05).

Vážení žiadatelia o NFP programu Interreg V-A SK-CZ, v dňoch 1. a 2. júna 2017 sa konalo 4. zasadnutie SMV, kde sa rozhodovalo o projektoch predložených v rámci výziev INTERREG V-A SK-CZ/2016/01, INTERREG V-A SK-CZ/2016/02, INTERREG V-A SK-CZ/2016/03, INTERREG V-A SK-CZ/2016/04, INTERREG V-A SK-CZ/TP/2017/01. V rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika bolo SMV odporúčaných na schválenie 76 projektov v celkovej výške takmer 39 miliónov Eur (ERDF). Projekty odporúčané na schválenie majú potenciál na rozvoj slovensko-českého prihraničia.