V rámci 35. písomnej procedúry, ktorá sa uskutočnila v dňoch v dňoch 07.05.2021-14.05.2021, sa schválila Žiadosť o nenávratný finančný príspevok č. NFP304040AUT2 s názvom „Kontrolní činnosti včetně Infobodu SR-ČR Interreg V-A“ predložená na Riadiaci orgán v rámci výzvy č. INTERREG V-A SK-CZ/TP/2020/02 pre projekty technickej asistencie.

Vážení žiadatelia o NFP v rámci programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ,

dňa 26. mája 2021 sa v Bratislave prostredníctvom online konferencie uskutočnilo zasadnutie Spoločného monitorovacieho výboru. Rozhodovalo sa o podpore projektov predložených v rámci výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2020/12 zameranej na špecifický cieľ 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce.

Vážení žiadatelia o NFP v rámci programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ, dňa 2. júna 2020 sa v Bratislave prostredníctvom online konferencie uskutočnilo zasadnutie Spoločného monitorovacieho výboru. Rozhodovalo sa o podpore projektov predložených v rámci 2 výziev:

Vážení žiadatelia o NFP v rámci programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ, dňa 16. a 17. septembra sa v Demänovskej Doline uskutočnilo zasadnutie Spoločného monitorovacieho výboru. Rozhodovalo sa o podpore projektov predložených v rámci výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2018/09 zameranej na špecifický cieľ 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce.