Vážení žiadatelia o NFP v rámci programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ, dňa 2. júna 2020 sa v Bratislave prostredníctvom online konferencie uskutočnilo zasadnutie Spoločného monitorovacieho výboru. Rozhodovalo sa o podpore projektov predložených v rámci 2 výziev:

Vážení žiadatelia o NFP v rámci programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ, dňa 16. a 17. septembra sa v Demänovskej Doline uskutočnilo zasadnutie Spoločného monitorovacieho výboru. Rozhodovalo sa o podpore projektov predložených v rámci výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2018/09 zameranej na špecifický cieľ 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce.

Vážení žiadatelia o NFP v rámci programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ, dňa 14. a 15. marca a sa v Brne uskutočnilo zasadnutie Spoločného monitorovacieho výboru. Rozhodovalo sa o podpore projektov predložených v rámci výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2018/07 zameranej na špecifický cieľ 2.2. Ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných území a v rámci výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2018/08 zameranej na špecifický cieľ 3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov.

Vážení žiadatelia o NFP programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ, dňa 3. októbra sa v Bratislave uskutočnilo zasadnutie Spoločného monitorovacieho výboru. Rozhodovalo sa o podpore projektov predložených v rámci výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2018/06 zameranej na špecifický cieľ 1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi.