pdf

Výročná správa za rok 2020

Veľkosť: 1.20 MB
Počet stiahnutí : 75
Dátum pridania: 14.01.2022
pdf

Zhrnutie pre občanov SK-CZ 2020

Veľkosť: 5.95 MB
Počet stiahnutí : 251
Dátum pridania: 11.06.2021

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika zverejňuje Politiku boja proti podvodom.