Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika zverejňuje Politiku boja proti podvodom.

 
6.12.2017_Vykonávacie rozhodnutie Európskej komisie C(2017) 8393

Názov Dátum zmeny Stiahnuť
Interreg V-A SK-CZ verzia 2.0 25.07.2018 Stiahnuť
Otvoriť

11.6.2015_Vykonávacie rozhodnutie Európskej komisie C(2015) 4080

Názov Dátum zmeny Stiahnuť
Interreg V-A SK-CZ verzia 1.0 25.07.2018 Stiahnuť
Otvoriť