Seminár pre prijímateľov k výzvam INTERREG V-A SK-CZ/2018/05 a INTERREG V-A SK-CZ/2018/06

Kategória:
Semináre pre prijímateľov
Dátum:
štvrtok, 25. apríl 2019 10:00 - 15:00
Miesto konania
Kongresová sála - Komenského 2622/48, 010 01 Žilina
Slovensko

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika a v spolupráci s regionálnymi poradenskými centrami, si Vás dovoľujú pozvať na semináre pre prijímateľov, ktorí predložili žiadosti o NFP v rámci výziev INTERREG V-A SK-CZ/2018/05 a INTERREG V-A SK-CZ/2018/06.

Prihlasovací formulár na seminár nájdete tu.