Seminár pre žiadateľov Brno

logo_SKCZ_EU_F-min
Kategória:
Semináre pre žiadateľov
Dátum:
streda, 8. február 2023 09:00 - 14:00

SEMINÁR PRE ŽIADATEĽOV

Dátum konania               Miesto konania      Zameranie seminára  
08.02.2023
09:00 hod.
               Brno
               Krajský úřad Jihomoravského kraje / místnost č. 7A
               Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno
      Seminár pre žiadateľov
      na výzvu
      Interreg V-A SK-CZ/2023/15  

 

PROGRAM SEMINÁRA

8.30–9.00 hod. Registrace účastníků semináře

9.00 hod. Představení Výzvy INTERREG V-A SK–CZ/2023/15

Jak má „vypadat“ dobrý projekt

– Přestávka –

Žádost o NFP + přílohy a nejčastější chyby při předkládání žádosti o NFP

Oprávněnost výdajů

 

PRIHLÁSENIE SA NA SEMINÁR:

Pre účasť na seminári je potrebné vyplniť pripojený prihlasovací formulár.

Všetky informácie týkajúce sa danej výzvy sú dostupné na internetovej stránke programu: https://www.sk-cz.eu/sk/vyzvy/prioritna-os-2/2023/526-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-c-interreg-v-a-sk-cz-2023-15