Seminár pre žiadateľov Trnava

logo_SKCZ_EU_F-min
Kategória:
Semináre pre žiadateľov
Dátum:
štvrtok, 2. február 2023 09:00 - 14:00

SEMINÁR PRE ŽIADATEĽOV

Dátum konania                    Miesto konania       Zameranie seminára  
02.02.2023
09:00 hod.
                    Trnava
                    Trnavský samosprávny kraj
                    Starohájska 10 917 01  Trnava
                    Parlamentná miestnosť na II. poschodí
      Seminár pre žiadateľov
      na výzvu
      Interreg V-A SK-CZ/2023/15  

 

PROGRAM SEMINÁRA

1. Predstavenie výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2023/15

2. Ako má „vyzerať“ dobrý projekt

3. Prestávka

4. Žiadosť o NFP + prílohy a najčastejšie chyby pri predkladaní žiadosti o NFP

5. Oprávnenosť výdavkov

 

PRIHLÁSENIE SA NA SEMINÁR:

Pre účasť na školení je potrebné vyplniť pripojený prihlasovací formulár.

Na seminár je potrebné sa prihlásiť vyplnením prihlasovacieho formuláru (odporúčame vyplniť prostredníctvom webových prehliadačov Google Chrome, Mozilla Firefox). V rámci každého jedného blogu prezentácie bude pre účastníkov seminára vytvorený priestor pre prípadné otázky.

Všetky informácie týkajúce sa danej výzvy sú dostupné na internetovej stránke programu: https://www.sk-cz.eu/sk/vyzvy/prioritna-os-2/2023/526-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-c-interreg-v-a-sk-cz-2023-15

Zároveň by sme chceli poprosiť všetkých žiadateľov o dôkladné naštudovanie všetkých programových dokumentov a manuálov k vytvoreniu žiadosti, oprávnenosti výdavkov a verejnému obstarávaniu, ktoré sú voľne dostupné na internetovej stránke programu v sekcii „Dokumenty“: https://www.sk-cz.eu/sk/dokumenty