Seminár pre žiadateľov Trenčín

logo
Kategória:
Semináre pre žiadateľov
Dátum:
utorok, 28. jún 2022 09:30 - 12:30
Miesto konania
Trenčín
Pre účasť na seminári je potrebné vyplniť pripojený prihlasovací formulár: Seminár pre žiadateľov: Interreg V-A SK-CZ/2022/14, 28.6.2022 Trenčín (google.com)

Všetky informácie týkajúce sa danej výzvy sú dostupné na internetovej stránke: https://www.sk-cz.eu/sk/vyzvy/prioritna-os-2/2022

28.6.2022 pozvánka TSK 1