Seminár pre žiadateľov k výzve INTERREG V-A SK-CZ/2018/09

Kategória:
Semináre pre žiadateľov
Dátum:
štvrtok, 17. január 2019 10:00 - 13:00
Miesto konania
Krajský úřad Jihomoravského kraje - 601, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno-střed-Veveří
Česko

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika v spolupráci s regionálnymi poradenskými centrami si Vás dovoľujú pozvať na seminár pre žiadateľov v nadväznosti na vyhlásenú výzvu INTERREG V-A SK-CZ/2018/09 v rámci programu spolupráce.

Prihlasovací formulár na seminár nájdete tu.