Seminár pre prijímateľov - výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2018/07 a INTERREG V-A SK-CZ/2018/08

logo_SKCZ_EU_F-min
Kategória:
Semináre pre prijímateľov
Dátum:
utorok, 19. november 2019 10:00 - 14:00
Miesto konania
Krajský úřad Jihomoravského kraje - Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno-střed-Veveří
Česko

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika a v spolupráci s regionálnymi poradenskými centrami, si Vás dovoľujú pozvať na semináre pre prijímateľov, ktorým boli schválené žiadosti o NFP predložené v rámci výziev INTERREG V-A SK-CZ/2018/07 a INTERREG V-A SK-CZ/2018/08.

Prihlasovací formulár na seminár a pozvánku nájdete tu.