4. výzva na predkládanie žiadostí o NFP z Fondu malých projektov

logo_SKCZ_EU_F-min
Kategória:
Iné
Dátum:
pondelok, 2. september 2019 - pondelok, 4. november 2019

Kód výzvy: 4/FMP/6c/I, N

Typ výzvy: uzavřená

Datum vyhlášení: 2.9.2019

Datum uzavření: 4.11.2019

Prioritní osa 2: Kvalitní životní prostředí

Investiční priorita: 3. Zachování, ochrana, podpora a rozvoj přírodního a kulturního dědictví (6c)

Specifický cíl: 2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu

Veškeré informace včetně regionální dokumentace pro tuto výzvu naleznete na webových stránkách Správců:.

http://www.regionbilekarpaty.cz

http://regionbilekarpaty.cz/4vyzva

http://www.regionzilina.sk/

http://www.zilinskazupa.sk/sk/eurofondy/vyzva-predkladanie-ziadosti-poskytnutie-nenavratneho-financneho-prispevku-male-projekty-ramci-projektu-fond-malych-projektov-veducim-partnerom-region-bile-karpaty-prioritnu-os-c-2-kvalitne-zivotne-prostredie.html

Na webových stránkách Správců FMP jsou/budou zveřejněny také termíny seminářů pro žadatele k vyhlášené výzvě.

V ČR pořádá Region Bílé Karpaty semináře pro žadatele, na které Vás srdečně zveme:

  • - 24.9.2019 v Brně - budova Krajského úřadu Jihomoravského kraje
    - 26.9.2019 v Ostravě - budova Krajského úřadu Moravskoslezkého kraje                                                                          
    - 30.9.2019 ve Zlíně - budova Krajského úřadu Zlínského kraje 
 
 

Powered by iCagenda