Seminár pre žiadateľov k výzve INTERREG V-A SK-CZ/2019/11

logo_SKCZ_EU_F-380-min
Kategória:
Semináre pre žiadateľov
Dátum:
pondelok, 24. jún 2019 10:00 - 15:00
Miesto konania
budova F502 Krajského úřadu Moravskoslezského kraje - 28. října 2771/117, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz
Česko

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika a v spolupráci s regionálnymi poradenskými centrami, si Vás dovoľujú pozvať na semináre pre žiadateľov v nadväznosti na vyhlásenú výzvu č. INTERREG V-A SK-CZ/2019/11.

Prihlasovací formulár na seminár nájdete tu.