Nadchádzajúce udalosti

Bolo nájdených 8 nadchádzajúcich udalostí - Stránka 1 / 2

22
máj
2019
Semináre pre žiadateľov

Seminár pre žiadateľov k výzve INTERREG V-A SK-CZ/2019/10

Miesto konania: Kongresová sála
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro [...]
23
máj
2019
Semináre pre prijímateľov

Seminár pre prijímateľov k výzvam INTERREG V-A SK-CZ/2018/05 a INTERREG V-A SK-CZ/2018/06

Miesto konania: Kongresová sála
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro [...]
28
máj
2019
Semináre pre žiadateľov

Seminár pre žiadateľov k výzve INTERREG V-A SK-CZ/2019/10

Miesto konania: Místnost č. 045A
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro [...]
28
máj
2019
Semináre pre žiadateľov

Seminár pre žiadateľov k výzve INTERREG V-A SK-CZ/2019/11

Miesto konania: Krajský úřad Jihomoravského kraje Místnost č. 045A
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro [...]
29
máj
2019
Semináre pre žiadateľov

Seminár pre žiadateľov k výzve INTERREG V-A SK-CZ/2019/10

Miesto konania: Trnavský samosprávny kraj - Parlamentná miestnosť na II. Poschodí
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro [...]