V uplynulých dvoch týždňoch usporiadal Spoločný technický sekretariát programu Interreg V-A SK-CZ informačné semináre pre žiadateľov, ktorí majú záujem zapojiť sa do výziev č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/05 a č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/06. Osem seminárov sa konalo v štyroch krajských mestách na Slovensku a v Českej republike.

V rámci seminárov pre žiadateľov, ktorý sa bude konať 15.2.2018 v Zlíne, si dovoľujeme upozorniť na zmenu miesta konania seminára.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika v spolupráci s regionálnymi poradenskými centrami si Vás dovoľujú pozvať na semináre pre žiadateľov v nadväznosti na vyhlásené výzvy v rámci programu spolupráce.