Informačno-poradenské centrum Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Vás pozývajú na školenie „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť pri projektoch INTERREG V-A SK-CZ“.

Termín a miesto konania:

5. marec 2020 (štvrtok), Žilina o 9:15 hod.

Kongresová sála Úradu Žilinského samosprávneho kraja

Komenského 48, 011 09 Žilina

Z dôvodu obmedzenej kapacity miestnosti svoju účasť, prosím, potvrďte vyplnením prihlasovacieho formulára. Prihlasovanie bude možné do 28. februára 2020 alebo do zaplnenia kapacity. Účasť na školení je bezplatná a účastníkom školenia bude zabezpečené občerstvenie a obed. Na školenie je potrebné priniesť si notebook.

Pozvánku na školenie nájdete tu.