Spoločný technický sekretariát informuje českých prijímateľov programu Interreg V-A SK-CZ o pripravovanom školení „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť“, ktoré sa uskutoční dňa 18. júla 2018 v Zlíne.

 

Riadiaci orgán v spolupráci s Regionálnym poradenským centrom v Zlínskom kraji a Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu organizuje pre českých partnerov bezplatné školenie pre prácu v systéme ITMS2014+ verejná časť. Odbornú stránku školenia budú garantovať lektori z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Termín konania: 18. 7. 2018 (streda) o 9:15 hod.

Miesto konania: 14|15 Baťův institut (sál A), Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín (www.14-15.cz)

Na školenie je potrebné priniesť si vlastný notebook. Z technických dôvodov nebude možné počas školenia pripojiť notebooky všetkých účastníkov k zdroju elektrickej energie. Preto Vás prosíme, majte nabité batérie notebookov, prípadne si doneste záložný zdroj energie powerbank. Zaparkovať bude možné na platenom parkovisku vedľa budovy 14.

Vašu účasť na školení prosím potvrďte vyplnením prihlasovacieho formulára. Formulár je potrebné odoslať v termíne do 9.7.2018 (vrátane). Program školenia je uvedený v pozvánke.

PRIHLÁSENIE SA NA SEMINÁR:

 Pre účasť na seminári je potrebné vyplniť pripojený prihlasovací formulár.

Za jednu organizáciu je možné prihlásiť max. 2 osoby.