Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika v spolupráci s regionálnymi poradenskými centrami si Vás dovoľujú pozvať na semináre pre žiadateľov v nadväznosti na vyhlásenú výzvu v rámci programu spolupráce.

Ponúkame Vám nasledovné možnosti výberu dátumu a miesta konania seminára:

Dátum konania

Miesto konania

Zameranie seminára

podľa výziev

10.12.2018 
10:00 hod.

Ostrava

Krajský úřad - Moravskoslezský kraj

28. října 117

702 18 Ostrava

Místnost č. A313

INTERREG V-A SK-CZ/2018/09

11.12.2018 
10:00 hod.

Trnava

Trnavský samosprávny kraj

Starohájska 10

917 01  Trnava

Parlamentná miestnosť na II. poschodí

INTERREG V-A SK-CZ/2018/09

17.01.2019
10:00 hod.

Brno

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3

601 82 Brno

Místnost č. 045A

INTERREG V-A SK-CZ/2018/09

18.01.2019
10:00 hod.

Trenčín

Trenčiansky samosprávny kraj

Kongresová sála

K dolnej stanici 7282/20A

911 01 Trenčín

INTERREG V-A SK-CZ/2018/09

 

Prihlasovací formulár na seminár a pozvánku nájdete na stránkach jednotlivých regionálnych poradenských centier:

 

Ostrava (Moravskoslezský kraj) https://www.msk.cz/cz/rozvoj_kraje/interreg-v-a-slovenska-republika---ceska-republika-porada-seminar-pro-zadatele-v-ramci-nove-otevrene-vyzvy-124242/

Trnava (Trnavský samosprávny kraj) https://www.trnava-vuc.sk/skolenia-a-seminare

Brno (Jihomoravský kraj) https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=352139&TypeID=2

Trenčín (Trenčiansky samosprávny kraj) https://www.tsk.sk/regionalne-poradenske-centrum-sk-cz/skolenia-a-seminare.html?page_id=432499