V rámci seminárov pre žiadateľov, ktoré sa budú konať 3.9.2018 v Zlíne a 4.9.2018 v Trnave, si dovoľujeme upozorniť na zmenu harmonogramu seminárov.

 

Dátum konania

Miesto konania

Zameranie seminára

podľa výziev

03.09.2018
10:00 hod.

Zlín

Zasedací místnost zastupitelstva Zlínského kraje (16. patro)

T. Bati 21, Zlín

INTERREG V-A SK-CZ/2018/07

INTERREG V-A SK-CZ/2018/08

04.09.2018
10:00 hod.

Trnava

Trnavský samosprávny kraj

Starohájska 10

917 01  Trnava

Parlamentná miestnosť na II. poschodí

INTERREG V-A SK-CZ/2018/07

INTERREG V-A SK-CZ/2018/08

Program seminára je uvedený v pozvánkach: