Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika v spolupráci s regionálnymi poradenskými centrami si Vás dovoľujú pozvať na semináre pre žiadateľov v nadväznosti na vyhlásené výzvy v rámci programu spolupráce.

 

Ponúkame Vám nasledovné možnosti výberu dátumu a miesta konania seminára:

Dátum konania

Miesto konania

Zameranie seminára

podľa výziev

08.02.2018 
10:00 hod.

Žilina

Žilinský samosprávny kraj / 
kongresová sála 

Komenského 48, Žilina

INTERREG V-A SK-CZ/2018/06

08.02.2018 
14:00 hod.

INTERREG V-A SK-CZ/2018/05

09.02.2018 
10:00 hod.

Trenčín

Trenčiansky samosprávny kraj / 
kongresová sála 

K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín

INTERREG V-A SK-CZ/2018/06

09.02.2018
14:00 hod.

INTERREG V-A SK-CZ/2018/05

14.02.2018
10:00 hod.

Brno

Krajský úrad Juhomoravského kraja / 
miestnosť č. 045A

Žerotínovo náměstí 449/3, Brno

INTERREG V-A SK-CZ/2018/06

14.02.2018
14:00 hod.

INTERREG V-A SK-CZ/2018/05

15.02.2018
10:00 hod.

Zlín - pozor zmena!

Baťův Institut – 15. budova 
továrního areálu / sála A

Vavrečkova 7040, Zlín

Budova Krajského úřadu ve Zlíně
Tř. T. Bati 21, Zlín
Prostory expozice ve 2. patře krajského úřadu ("Zlínský mrakodrap")

INTERREG V-A SK-CZ/2018/06

15.02.2018
13:00 hod.

INTERREG V-A SK-CZ/2018/05

 

Program seminárov je uvedený v pozvánkach:

 

PRIHLÁSENIE SA NA SEMINÁR:

Pre účasť na školení je potrebné vyplniť pripojený prihlasovací formulár.

Za jednu organizáciu je možné prihlásiť max. 2 osoby.