Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika a v spolupráci s Jihomoravským krajem ako regionálnym poradenským centrom, zorganizovali seminár pre prijímateľov, ktorým boli schválené žiadosti o NFP predložené v rámci výziev č. INTERREG V-A SK–CZ/2019/10 a INTERREG V-A SK–CZ/2019/11.

Seminár sa uskutočnil dňa 4.3.2021 o 9:00 ONLINE prostredníctvom platformy MS Teams.

Jednotlivé prezentácie zo seminára nájdete tu:

STS Monitorovanie

STS Žiadosti o platbu a Zmeny

Verejné obstarávanie SK

SK-CZ finančná kontrola

CRR monitorování

CRR publicita

Verejné obstarávanie CZ