Z dôvodu nedostatočného záujmu, resp. nulového počtu prihlásených účastníkov na seminár v Trnave, sa seminár ruší.

V platnosti zostávajú nasledovné termíny:

Dátum konania

Miesto konania

Zameranie seminára

13.11.2019
10:00

Zlín
14|15 Baťův institut, příspěvková organizace, 15. budova továrního areálu – sál C
Vavrečkova 7040
760 01 Zlín

seminár pre prijímateľov - výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2018/07 a INTERREG V-A SK-CZ/2018/08

14.11.2019
10:00

ZRUŠENÝ
Trnava
Trnavský samosprávny kraj
Parlamentná miestnosť na II. Poschodí
Starohájska 10
917 01  Trnava

seminár pre prijímateľov - výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2018/07 a INTERREG V-A SK-CZ/2018/08

19.11.2019
10:00

Brno
Krajský úřad Jihomoravského kraje
místnost č. 029A + 028A (propojená),
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno

seminár pre prijímateľov - výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2018/07 a INTERREG V-A SK-CZ/2018/08

20.11.2019
10:00

Trenčín
Trenčiansky samosprávny kraj
Kongresová sála
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín

seminár pre prijímateľov - výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2018/07 a INTERREG V-A SK-CZ/2018/08

Prihlasovací formulár na semináre a pozvánku nájdete na stránkach jednotlivých regionálnych poradenských centier:

Brno (Jihomoravský kraj)

https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=352139&TypeID=2

https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=277608&TypeID=2

Trnava (Trnavský samosprávny kraj)

https://www.trnava-vuc.sk/11433-sk/skolenia-a-seminare/

Zlín (Zlínsky kraj)

https://www.kr-zlinsky.cz/interreg-v-a-slovenska-republika-ceska-republika-cl-3528.html

Trenčín (Trenčiansky samosprávny kraj)

https://www.tsk.sk/regionalne-poradenske-centrum-sk-cz/skolenia-a-seminare.html?page_id=432499

Semináre pre prijímateľov sú zamerané na prijímateľov, ktorí predložili žiadosti o NFP v rámci výziev INTERREG V-A SK-CZ/2018/07 a INTERREG V-A SK-CZ/2018/08, avšak vítaní sú všetci tí, ktorí sa budú chcieť zúčastniť.

Odporúčame, aby bola na seminároch pre prijímateľov zabezpečená zo strany prijímateľov aj účasť zamestnanca zodpovedného za verejné obstarávanie.