Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika a v spolupráci s regionálnymi poradenskými centrami, si Vás dovoľujú pozvať na semináre pre prijímateľov, ktorým boli schválené žiadosti o NFP predložené v rámci výziev INTERREG V-A SK-CZ/2018/07 a INTERREG V-A SK-CZ/2018/08.

Ponúkame Vám nasledovné možnosti výberu dátumu a miesta konania seminára:

Dátum konaniaMiesto konaniaZameranie seminára
13.11.2019
10:00
Zlín
14|15 Baťův institut, příspěvková organizace, 15. budova továrního areálu – sál C
Vavrečkova 7040
760 01 Zlín
seminár pre prijímateľov - výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2018/07 a INTERREG V-A SK-CZ/2018/08
14.11.2019
10:00
Trnava
Trnavský samosprávny kraj
Parlamentná miestnosť na II. Poschodí
Starohájska 10
917 01  Trnava
seminár pre prijímateľov - výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2018/07 a INTERREG V-A SK-CZ/2018/08
19.11.2019
10:00
Brno
Krajský úřad Jihomoravského kraje
místnost č. 029A + 028A (propojená),
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno
seminár pre prijímateľov - výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2018/07 a INTERREG V-A SK-CZ/2018/08
20.11.2019
10:00
Trenčín
Trenčiansky samosprávny kraj
Kongresová sála
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
seminár pre prijímateľov - výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2018/07 a INTERREG V-A SK-CZ/2018/08


Prihlasovací formulár na semináre a pozvánku nájdete na stránkach jednotlivých regionálnych poradenských centier:

Brno (Jihomoravský kraj)

https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=352139&TypeID=2

https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=277608&TypeID=2

Trnava (Trnavský samosprávny kraj)

https://www.trnava-vuc.sk/11433-sk/skolenia-a-seminare/

Zlín (Zlínsky kraj)

https://www.kr-zlinsky.cz/interreg-v-a-slovenska-republika-ceska-republika-cl-3528.html

Trenčín (Trenčiansky samosprávny kraj)

https://www.tsk.sk/regionalne-poradenske-centrum-sk-cz/skolenia-a-seminare.html?page_id=432499

Semináre pre prijímateľov sú zamerané na prijímateľov, ktorí predložili žiadosti o NFP v rámci výziev INTERREG V-A SK-CZ/2018/07 a INTERREG V-A SK-CZ/2018/08, avšak vítaní sú všetci tí, ktorí sa budú chcieť zúčastniť.

Odporúčame, aby bola na seminároch pre prijímateľov zabezpečená zo strany prijímateľov aj účasť zamestnanca zodpovedného za verejné obstarávanie.