Spoločný technický sekretariát programu v spolupráci s Národným orgánom a s regionálnymi poradenskými centrami Vás srdečne pozývajú na informačné semináre pre prijímateľov projektov z výzev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok č. INTERREG V-A SK-CZ/2016/01, INTERREG V-A SK-CZ/2016/02, INTERREG V-A SK-CZ/2016/03, INTERREG V-A SK-CZ/2016/04 v rámci programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika, ktoré sa uskutočnia v dňoch:

 

Dátum konania

Miesto konania

11.04.2018 
10:00 hod.

Žilina

Žilinský samosprávny kraj / kongresová sála, 

Komenského 48, Žilina

17.04.2018 
10:00 hod.

Trenčín

Trenčiansky samosprávny kraj / kongresová sála, 

K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín

25.04.2018
10:00 hod.

Brno

Krajský úrad Jihomoravského kraje / miestnosť č. 240,

Žerotínovo nám. 3, Brno

25.04.2018
10:00 hod.

Zlín

Zlínský kraj/ zasadacia miestnosť zastupiteľstva,

16. poschodie, T. Bati 21, Zlín

03.05.2018

10:00 hod.

Ostrava

Krajský úřad - Moravskoslezský kraj, veľká zasadacia miestnosť F502,

28. října 117, Ostrava

03.05.2018

10:00 hod.

Trnava
Trnavský samosprávny kraj,

Starohájska 10, 917 01, Trnava

 

PROGRAM SEMINÁRA

9:30 – 10:00

Registrácia účastníkov seminára

10: 00 – 12:00

Implementácia projektu
Finančné riadenie a platby
Dokladovanie a predkladanie výdavkov v rámci jednotlivých kapitol
Zmeny v projekte
Publicita a informovanosť

12:00 – 12:30

Verejné obstarávanie

12:30 – 14:00

Diskusia

Školenie je určené pre tých, ktorí sa priamo podieľajú na manažmente realizácie projektov. Účasť na seminári je bezplatná, avšak počet účastníkov je limitovaný (max. 4 osoby za projektového partnera, odporúčame účasť predovšetkým projektového manažéra a manažéra verejného obstarávania) a viazaný na vyplnenie registračného formulára.

Program seminárov je uvedený v pozvánkach:

 

PRIHLÁSENIE SA NA SEMINÁR:

Pre účasť na seminári je potrebné vyplniť pripojený prihlasovací formulár.

Za jednu organizáciu je možné prihlásiť max. 4 osoby.