Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika zverejňuje prezentáciu zo školenia odborných hodnotiteľov k výzve č. INTERREG V-A SK-CZ/2021/13. 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika a v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom, si Vás dovoľujú pozvať na seminár pre žiadateľov k aktuálne vyhlásenej výzve INTERREG V-A SK-CZ/2021/13. 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika a v spolupráci s Trenčianskym krajom ako regionálnym poradenským centrom, zorganizovali webinár pre prijímateľov, ktorým boli schválené žiadosti o NFP predložené v rámci výzvy č. INTERREG V-A SK-CZ/2020/12.