Slovenskí prijímatelia implementujúci projekty v rámci programu Interreg V-A SK-CZ 2014-2020 majú možnosť požiadať RO o konzultáciu k procesu verejného obstarávania týkajúce sa schválených projektov v priestoroch MPRV SR (Račianska 153/A, Bratislava).

V rámci konzultačných hodín, ktoré budú realizované vždy v prvý utorok v mesiaci v čase od 10:00 do 12:00. Konzultácie sú podmienené zaslaním konkrétneho okruhu otázok s popisom problémovej situácie spolu s navrhovaným riešením na emailovú adresu – Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. a následným potvrdením termínu a konkrétneho času konzultácie zo strany RO, pričom za prijímateľa je vyžadovaná účasť kompetentných osôb, ktorí danú súťaž realizujú.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán programu Interreg V-A SK-CZ zverejňuje odpovede na často kladené otázky (FAQ) k výzvám č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/05 a č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/06

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika si Vás dovoľujú informovať o možnostiach konzultácií a poradenstva pre potenciálnych žiadateľov v rámci vyhlasovaných výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Týmto chceme upriamiť Vašu pozornosť na možnosť konzultovania projektových zámerov v regionálnych poradenských centrách, ktoré sa nachádzajú v každom kraji v rámci oprávneného územia.