Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika a v spolupráci s Jihomoravským a Trnavským samosprávnym krajom, si Vás dovoľujú pozvať na semináre pre žiadateľov k aktuálne vyhlásenej výzve INTERREG V-A SK-CZ/2023/15.

SEMINÁRE PRE ŽIADATEĽOV

v rámci programu spolupráce

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika,

   ktoré sa budú konať 

Dátum konania

Miesto konania

Zameranie seminára

02.02.2023
09:00 hod.

Trnava
Trnavský samosprávny kraj
Starohájska 10 917 01  Trnava
Parlamentná miestnosť na II. poschodí

Seminár pre žiadateľov
na výzvu
Interreg V-A SK-CZ/2023/15

Pre účasť na seminári je potrebné vyplniť pripojený prihlasovací formulár: Seminár pre žiadateľov na výzvu Interreg V-A SK-CZ/2023/15 v Trnave dňa 02. 02. 2023 (google.com)

Program seminára:

1. Predstavenie výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2023/15

2. Ako má „vyzerať“ dobrý projekt

3. Prestávka

4. Žiadosť o NFP + prílohy a najčastejšie chyby pri predkladaní žiadosti o NFP

5. Oprávnenosť výdavkov

 

                                                                           a

Dátum konania

Miesto konania

Zameranie seminára

08.02.2023
09:00 hod.

Brno

Krajský úrad Jihomoravského kraje/miestnosť č. 7A

Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Seminár pre žiadateľov
na výzvu
Interreg V-A SK-CZ/2023/15

Pre účasť na seminári je potrebné vyplniť pripojený prihlasovací formulár: INTERREG V-A SK–CZ: Seminář pro žadatele 8.2.2023 (KrÚ JMK v Brně) (google.com)

Program seminára:

8.30–9.00 hod. Registrace účastníků semináře

9.00 hod. Představení Výzvy INTERREG V-A SK–CZ/2023/15

Jak má „vypadat“ dobrý projekt

– Přestávka –

Žádost o NFP + přílohy a nejčastější chyby při předkládání žádosti o NFP

Oprávněnost výdajů

 

Všetky informácie týkajúce sa danej výzvy sú dostupné tu: https://www.sk-cz.eu/sk/vyzvy/prioritna-os-2/2023/526-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-c-interreg-v-a-sk-cz-2023-15

 

Tešíme sa na Vašu účasť!