V mene Riadiaceho orgánu programu spolupráce INTERREG VA SK-CZ si Vás dovoľujeme informovať, že sídlo Riadiaceho orgánu a Spoločného technického sekretariátu v Bratislave sa v blízkom čase zmení! Odo dňa 16.11.2022 bude RO / STS Bratislava k dispozícii na tejto novej adrese: 

Pribinova 4195/25

811 09  Bratislava

Slovenská republika 

 

Poštová adresa pre doručenie písomností znie:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Oddelenie spoločného technického sekretariátu programu cezhraničnej spolupráce SK-CZ

Pribinova 4195/25

811 09  Bratislava

Slovenská republika

 

Telefonické kontakty ostávajú po zmene sídla RO / STS Bratislava zatiaľ nezmenené.

V prípade predkladania originálov k Žiadosti o platbu Vás prosíme o posielanie písomností na NOVÚ poštovú adresu s účinnosťou od 7. novembra 2022.

V období medzi 8.11.- 17.11.2022 je možné kontaktovať Spoločný technický sekretariát v Bratislave telefonicky a dohodnúť si termín odovzdania dokumentácie. V opačnom prípade hrozí riziko, že Vami predložená Žiadosť o platbu nebude môcť byť včas spracovaná.