Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020 zverejňuje Výročnú správu o vykonávaní Programu za rok 2021.

Výročnú správu spolu s dokumentom Zhrnutie pre občanov za rok 2021 nájdete tu: https://www.sk-cz.eu/sk/program-2014-2020/implementacia-programu/vyrocna-sprava-2021