Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika zverejňuje aktualizovanú verziu vzoru Zmluvy o nenávratný finančný príspevok.

Vzor Zmluvy o nenávratný finančný príspevok je platný od 1.7.2022. Dokument spolu s prílohami nájdete aj na našej webovej stránke v časti Dokumenty

 

docx

Zmluva o NFP - vedúci partner zo SR

Veľkosť: 134.06 KB
Počet stiahnutí : 47
Dátum pridania: 01.07.2022
docx

Zmluva o NFP - vedúci partner z ČR

Veľkosť: 134.47 KB
Počet stiahnutí : 33
Dátum pridania: 01.07.2022
docx

Príloha c.1_Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o NFP

Veľkosť: 121.64 KB
Počet stiahnutí : 36
Dátum pridania: 01.07.2022
xlsx

Priloha c.2 - Predmet podpory NFP

Veľkosť: 41.22 KB
Počet stiahnutí : 19
Dátum pridania: 01.07.2022
xls

Priloha c.3_ Harmonogram monitorovania a predkladania výdavkov

Veľkosť: 49.66 KB
Počet stiahnutí : 23
Dátum pridania: 01.07.2022
xlsx

Priloha c.4 - Podpisove vzory

Veľkosť: 12.49 KB
Počet stiahnutí : 18
Dátum pridania: 01.07.2022