Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika zverejňuje aktualizovanú Príručku pre hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (verzia 6.0), ktorá tvorí metodický základ popisujúci spôsob a postupy hodnotiaceho procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika.

Príručka pre hodnotiteľov, verzia 6.0, je účinná od 1.7.2022.

Príručku spolu s prílohami nájdete aj na našej webovej stránke v časti Dokumenty.

pdf

Príručka pre hodnotiteľov_verzia 6.0

Veľkosť: 901.47 KB
Počet stiahnutí : 31
Dátum pridania: 01.07.2022
zip

Prílohy k Príručke pre hodnotiteľov

Veľkosť: 832.65 KB
Počet stiahnutí : 19
Dátum pridania: 01.07.2022