Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika a v spolupráci s Jihomoravským a Trenčianskym samosprávnym krajom, si Vás dovoľujú pozvať na semináre pre žiadateľov k aktuálne vyhlásenej výzve INTERREG V-A SK-CZ/2022/14.

SEMINÁRE PRE ŽIADATEĽOV

v rámci programu spolupráce

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika,

   ktoré sa budú konať 

Dátum konania

Miesto konania

Zameranie seminára

22.06.2022
09:30 hod.

Brno

Krajský úrad Jihomoravského kraje/miestnosť č. 045A

Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Seminár pre žiadateľov
na výzvu
Interreg V-A SK-CZ/2022/14

POZVÁNKA NA SEMINÁR
Pre účasť na seminári je potrebné vyplniť pripojený prihlasovací formulár: INTERREG V-A SK–CZ: Seminář pro žadatele 22.6.2022 (KrÚ JMK v Brně) (google.com)

 

Dátum konania

Miesto konania

Zameranie seminára

28.06.2022
09:30 hod.

Trenčín

Trenčiansky samosprávny kraj

kongresová sála K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín

Seminár pre žiadateľov
na výzvu
Interreg V-A SK-CZ/2022/14

 POZVÁNKA NA SEMINÁR

Pre účasť na seminári je potrebné vyplniť pripojený prihlasovací formulár: Seminár pre žiadateľov: Interreg V-A SK-CZ/2022/14, 28.6.2022 Trenčín (google.com)

 

Všetky informácie týkajúce sa danej výzvy sú dostupné na internetovej stránke: https://www.sk-cz.eu/sk/vyzvy/prioritna-os-2/2022

Tešíme sa na Vašu účasť!