Vážení žiadatelia o NFP v rámci programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ,

dňa 30. marca 2022 sa v Bratislave prostredníctvom online konferencie uskutočnilo zasadnutie Spoločného monitorovacieho výboru. Rozhodovalo sa o podpore projektov predložených v rámci výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2021/13 zameranej na špecifický cieľ 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu a vyzvania INTERREG V-A SK-CZ/TP/2021/03 pre projekty technickej pomoci.

Z 26 predložených žiadostí v rámci výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2021/13 bolo schválených 9 žiadostí za takmer 4,8 milióna eur (EFRR zdroj).
V rámci vyzvania INTERREG V-A SK-CZ/TP/2021/03 sa schválili 2 žiadosti za 281 tisíc eur (EFRR zdroj).

Výsledky výberu projektov ako aj zoznam odborných hodnotiteľov nájdete tu: