Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika zverejňuje záverečné stanovisko SEA, ktoré bolo vypracované Ministerstvom životného prostredia SR k návrhu strategického dokumentu „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko-Česko 2021-2027".