Správca Fondu malých projektov, Region Bílé Karpaty, v spolupráci s hlavným cezhraničným partnerom, Žilinským samosprávnym krajom, vyhlásil dňa 10. januára 2022 výzvu č. 10/FMP/11b a pre českých žiadateľov aj výzvu č. 11/FMP/6c/I, N  na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Fondu malých projektov programu Interreg V-A SK-CZ.

Kód výzvy: 10/FMP/11b

Typ výzvy: uzavřená se zásobníkem malých projektů

Datum vyhlášení: 10.1.2022

Datum uzavření: 22.2.2022

Prioritní osa 3: Rozvoj místních iniciativ

Investiční priorita: 5. Podpora právní a administrativní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi (11b)

Specifický cíl: 3.1 Zvýšení kvalitativní úrovně přeshraniční spolupráce místních a regionálních aktérů

 

Kód výzvy:  11/FMP/6c/I, N – jen pro české žadatele

Typ výzvy: uzavřená se zásobníkem malých projektů

Datum vyhlášení: 10.1.2022

Datum uzavření: 22.2.2022

Prioritní osa: 2. Kvalitní životní prostředí

Investiční priorita: 3. Zachování, ochrana, podpora a rozvoj přírodního a kulturního dědictví (6c)

Specifický cíl: 2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu

 

Všetky informácie vrátane regionálnej dokumentácie sú k dispozícií na webových stránkach správcov:

https://www.regionbilekarpaty.cz/vyzvy

https://www.zilinskazupa.sk/sk/eurofondy/aktualne-vyzvy-interreg-sk-cz.html

 

Webináre pre žiadateľov k daným výzvam sa uskutočnia nasledovne:

V ČR: 31.1.2022

Pozvánky a informácie o prihlásení sa na semináre nájdete čoskoro tu:

Fond malých projektů 2014 - 2020 - Semináře - Region Bílé Karpaty (regionbilekarpaty.cz)

 

V SR: 1.2.2022

Pozvánky a informácie o prihlásení sa na semináre nájdete čoskoro tu:

Školenia - FMP – INTERREG SK-CZ - ŽSK (zilinskazupa.sk)

 

Srdečne pozývame a tešíme sa na Vašu účasť!