Dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení aktualizovaného Harmonogramu vyhlasovania výziev a vyzvaní na rok 2021, ktorý nájdete v časti „Výzvy“, „Harmonogram výziev“.

Harmonogram výziev - INTERREG SK-CZ