Dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení aktualizovanej informácie pre prijímateľov ohľadom povinnosti odvodu čistého príjmu a odvodu výnosov z prostriedkov Európske únie a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Uvedený dokument si môžete pozrieť tu: Informácia platobnej jednotky pre IROP a INTERREG V-A