Na úpätí Malých Karpát, nad malebným Svätým Jurom, ležia pozostatky Veľkomoravskej ríše. Hradisko Neštich je súčasťou Cyrilometodskej cesty, ktorá sa len nedávno stala Európskou kultúrnou cestou a v Bratislavskom kraji má sedem zastávok, ktoré nesú odkaz vierozvestcov. Okrem Neštichu vás zavedie na hrad Devín, do Marianky, ku Katedrále sv. Martina či Kostolu sv. Cyrila a Metoda a na Kalváriu.

Cesta vás zavedie do minulosti a za kultúrou a má ambície spoločnou témou európskeho dedičstva prepojiť veľkú časť krajín strednej, východnej a južnej Európy. Na jej vytýčení spolupracovali partneri zo Slovenskej a Českej republiky v rámci projektu Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí.

Vo videu Bratislavského samosprávneho kraja sa dozviete viac: 

Druhý projekt predstavený vo videu je spolufinancovaný z programu cezhraničnej spolupráce medzi Maďarskom a Slovenskom.

cyrilometodska cesta