Na českej strane nájdete 2,44 km cyklocesty, ktorá spája obce Boršice a Zlechov a súčasne sa napája na cyklotrasu Uherskohradišťska. Na slovenskej strane je to cyklocesta vedúca po hrádzi popri rieke Váh. Meria 4,37km a spája obec Opatovce a Trenčín, kde sa napája na mestské cyklotrasy a cez ne na hlavnú cyklotrasu Bevlava (BEČVA-VLÁRA-VÁH). Vzniká tak priame cyklistické prepojenie medzi Slovenskom a Českou republikou.

Obe časti novej cyklocesty zdobí celkovo 10 umeleckých prvkov tematicky zameraných na obdobie Veľkomoravskej ríše. Vo svojej dielni ich vyrobil akademický sochár Daniel Ignác Trubač.

 

Cyklocesta vznikla vďaka projektu Na kole za histórií Velké Moravy, ktorý bol spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja cez program cezhraničnej spolupráce Interreg medzi Slovenskou a Českou republikou.

Viac si môžete prečítať už aj na Wikipédií: Cyklostezka svatého Metoděje – Wikipedie (wikipedia.org)

Viac informácií o projekte: Na kole za historií Velké Moravy - INTERREG SK-CZ