Slovenská obec Sobotište a česká obec Vacenovice, partneri projektu Po stopách habánov, prostredníctvom cezhraničnej spolupráce poukazujú na spoločnú históriu.
Koncom augusta sme sa zúčastnili slávnostného otvorenia habánskeho mlyna v obci Sobotište. Jeho priestory slúžia na prezentáciu kultúrneho dedičstva habánov v Sobotišti a na Záhorí s presahom za hranice rieky Moravy.
Základy Habánskeho mlyna v Sobotišti a prvotné stavebné prvky pochádzajú zo 16. storočia. Habáni ho dostali do správy od grófa Nyáriho a okolo mlyna vystavali ďalšie stavby, až vznikol habánsky dvor. V rámci projektu "Po stopách habánov" bol Habánsky mlyn zrekonštruovaný a vytvorila sa stála expozícia zameraná na habánsku komunitu v Sobotišti, ich remeselné zručnosti, migračné cesty habánov z Moravy na Slovensko, pôsobenie habánov na Záhorí a území trnavského kraja, ako aj na migráciu zo Slovenska do ďalších krajín sveta.
Moravská obec Vacenovice bola taktiež domovom habánskej komunity. Zrekonštruovaný tu bol tzv. habánsky sklep, kde si môžete pozrieť prvú expozíciu venovanú habánom na českom území. Vo Vacenoviciach pôsobili v 16.storočí. Ich pobyt je dokumentovaný jedinou dochovanou habánskou vypaľovacou pecou v strednej Európe a archeologickými nálezmi.

Video k projektu si môžete pozrieť tu:https://fb.watch/8CpOOFeDIT/

Viac informácií o projekte nájdete tu: Po stopách habánov - INTERREG SK-CZ

Sobotiste2    Sobotiste1