Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika a v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom, si Vás dovoľujú pozvať na seminár pre žiadateľov k aktuálne vyhlásenej výzve INTERREG V-A SK-CZ/2021/13. 

SEMINÁR PRE ŽIADATEĽOV

v rámci programu spolupráce

Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika,

ktorý sa bude konať

Dátum konania

Miesto konania

Zameranie seminára

30.09.2021
08:30 hod.

Žilina

Žilinský samosprávny kraj

ONLINE prostredníctvom aplikácie ZOOM

Seminár pre žiadateľov
na výzvu
Interreg V-A SK-CZ/2021/13

POZVÁNKA NA SEMINÁR
Pre účasť na seminári je potrebné vyplniť pripojený Prihlasovací formulár

 

Všetky podstatné informácie vrátane programu seminára a prihlasovacieho formuláru sú dostupné na stránke regionálneho poradenského centra Žilina (Žilinský samosprávny kraj): Školenie pre žiadateľov k Výzve č. INTERREG V-A SK-CZ/2020/13_Žilina_ - ŽSK (zilinskazupa.sk).

Všetky informácie týkajúce sa danej výzvy sú dostupné na internetovej stránke: Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2021/13 - INTERREG SK-CZ

Tešíme sa na Vašu účasť!