Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „MIRRI SR“) oznamuje, že na webových sídlach https://www.mirri.gov.sk/https://www.sk-cz.eu/sk a https://www.enviroportal.sk/ je v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“) zverejnené podľa § 17 ods. 3 tohto zákona oznámenie o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovenská republika - Česká republika 2021-2027“.

Písomné stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom je možné predkladať najneskôr do 15 dní od zverejnenia v Informačnom systéme EIA/SEA (www.enviroportal.sk/sk/eia) na adresu:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 

Sekcia programov cezhraničnej spolupráce 

Odbor riadenia a implementácie programov cezhraničnej spolupráce

Račianska 153/A

830 03 Bratislava

tel.: 02/583 17 349

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné uskutočniť počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, sekcii programov cezhraničnej spolupráce, odbore riadenia a implementácie programov cezhraničnej spolupráce, na Račianska 153/A, 830 03 Bratislava, v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie si odporúčame dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom).

pdf

Oznámenie o SD - SKCZ

Veľkosť: 1.18 MB
Počet stiahnutí : 48
Dátum pridania: 29.07.2021
pdf

Príloha č.1_Kapitola 2

Veľkosť: 750.85 KB
Počet stiahnutí : 48
Dátum pridania: 29.07.2021